• Nibe.sk

OKHE SMART

OKHE SMARTInteligentný ohrievač vody s elektronickým termostatom a s možnosťou pripojenia na HDO. Obsahuje samoučiaci algoritmus a ohrieva vodu v dobe potreby. Možno prepnúť do niekoľko módov (MANUAL, MANUAL HDO, OPTIMUM? PROG, SMART, ANTI FREEZE). Ohrievač možno ovládať pomocou operačného systému Android/iOS.

Viac

Sme zelená firma!

Spoločnosť DZ Dražice / NIBE Energy Systems sa prostredníctvom systému EKO-KOM podieľa na prevádzke systému triedenia a recyklácie odpadu z obalov v ČR. Vďaka tejto aktivite bola znížená produkcia skleníkových plynov o 340 ton CO2. Túto ušetrenú energiu (8 181 GJ) predstavuje 16 dní spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie v hlavnom meste Prahe. Vďaka príspevku DZ Dražice bolo vytriedené a recyklované 267 ton odpadu z obalov.