• Nibe.sk

OKHE SMART

OKHE SMARTInteligentný ohrievač vody s elektronickým termostatom a s možnosťou pripojenia na HDO. Obsahuje samoučiaci algoritmus a ohrieva vodu v dobe potreby. Možno prepnúť do niekoľko módov (MANUAL, MANUAL HDO, OPTIMUM? PROG, SMART, ANTI FREEZE). Ohrievač možno ovládať pomocou operačného systému Android/iOS.

Viac

Neviete, čo robiť so starým ohrievačom vody?

Recyklácia ohrievače vody DZDPokiaľ plánujete výmenu starého ohrievača vody, nemusíte už riešiť jeho likvidáciu, ani na ňu finančne prispievať. Zákon o odpadoch totiž rozšíril spektrum elektrozariadení, na výrobcov ktorých sa vzťahuje povinnosť spätného odberu produktov a zabezpečenia ich následnej recyklácie, o zariadenia na tepelnú výmenu – tepelné čerpadlá a ohrievače vody.


Od 1. januára 2019 sa preto úplne zapojíme do kolektívneho systému organizovaného spoločnosťou ELEKTROWIN, ktorá má vytvorenú sieť miest spätného odberu, zabezpečuje zber a spracovanie starých elektrozariadení a vedie podrobnú evidenciu nových produktov uvádzaných na český trh, aj následne odberaných. Tohto prevádzkovateľa kolektívneho plnenia sme si zvolili preto, že dosahuje efektivitu recyklácie až 90 %, a výrazne tak prispieva k ochrane životného prostredia.

Pre vás je spätný odber a následná recyklácia úplne zadarmo. Starý spotrebič od vás preberie dodávateľ alebo inštalatér, prípadne ho môžete odviezť do zmluvnej predajne alebo na iné miesto spätného odberu, ktoré nájdete v každej obci nad 2 000 obyvateľov.