• Nibe.sk

OKHE SMART

OKHE SMARTInteligentný ohrievač vody s elektronickým termostatom a s možnosťou pripojenia na HDO. Obsahuje samoučiaci algoritmus a ohrieva vodu v dobe potreby. Možno prepnúť do niekoľko módov (MANUAL, MANUAL HDO, OPTIMUM? PROG, SMART, ANTI FREEZE). Ohrievač možno ovládať pomocou operačného systému Android/iOS.

Viac

Bez vnútorného zásobníka

NAD 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 v1

Charakteristika

NAD 50-250 - akumulačná nádrž s polyuretánovou izoláciou (PUR 42 mm) a plechovým lakovaným plášťom

NAD 500, 750 ,1000, 1500, 2000 - akumulačné nádrže NAD sú vyrábané s možnosťou rozmiestnenia jednej až troch prírub. Príruba s roztečou skrutiek 210 mm sa môže použiť pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK. V štandardnom vyhotovení je príruba zaslepená.
Na zákazku je možné rozmiestnenie nátrubkov aj ich množstvo zmeniť.
Akumulačné nádrže sú dodávané bez izolácie. Izoláciu dodávame iba na objednanie.

Technické parametre

Typ

NAD 50 v1

NAD 100 v1

NAD 250 v1

NAD 500 v1NAD 750 v1NAD 1000 v1
Objem vykurovacej vody v nádrži [l] 50 120 265 475 772 999
Priemer nádrže [mm] 524 584 584 600 750 850
Výška [mm] 561 807 1572 1974 2022 2035
Hmotnosť [kg] 25
(vrátane izolácie)
40 (vrátane izolácie) 63 (vrátane izolácie) 85 109 126
Maximálny tlak nádoby [MPa] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Maximálna teplota vykurovacej vody [°C] 90 90 90 90 90 90
Hrúbka izolácie (NEODUL LB PP) [mm] PUR 42 PUR 42 PUR 42 80 80 80
Max. počet a výkon vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW] -  -  - 1 x 12 1 x 12 1 x 12
Max. počet a výkon vykurovacieho telesa TJ 6/4" [počet x kW] 1 x 3,3 1 x 6 1 x 6 1 x 9 1 x 9 1 x 9
Trieda energetickej účinnosti B B C C C C
Statická strata [W] 31 41 88 83 122 135
TypNAD 1500 v1NAD 2000 v1
Objem vykurovacej vody v nádrži [l] 1507 2007
Priemer nádrže [mm] 1100 1100
Výška [mm] 1906 2436
Hmotnosť [kg] 204 247
Maximálny tlak nádoby [MPa] 0,3 0,3
Maximálna teplota vykurovacej vody [°C] 90 90
Hrúbka izolácie (NEODUL LB PP) [mm] 100 120
Max. počet a výkon vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW] 1 x 12 1 x 12
Max. počet a výkon vykurovacieho telesa TJ 6/4" [počet x kW] 1 x 9 1 x 9
Trieda energetickej účinnosti C C
Statická strata [W] 165 185

 

 

     NAD 250 v1                   NAD 500 - 1000 v1

Dokumentácia k stiahnutie

NAD 500, 750, 1000, 1500, 2000 v2

Charakteristika

Akumulačné nádrže NAD sú vyrábané s možnosťou rozmiestnenia jednej až troch prírub. Príruba s roztečou skrutiek 210 mm sa môže použiť pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK. V štandardnom vyhotovení je príruba zaslepená.
Akumulačné nádrže NAD sú vyrábané s možnosťou rozmiestnenia nátrubkov G 6/4". Nátrubok G 6/4" sa môže použiť pre montáž elektrickej vykurovacej jednotky TJ 6/4". Je možné vyrobiť aj s viacerými nátrubkami. Na zákazku je možné rozmiestnenie nátrubkov ako aj ich množstvo zmeniť. V štandardnom vyhotovení je nátrubok zaslepený.
Akumulačné nádrže sú dodávané bez izolácie. Izoláciu dodávame iba na objednanie.

Technické parametre

TypNAD 500 v2NAD 750 v2NAD 1000 v2NAD 1500 v2NAD 2000 v2
Objem vykurovacej vody v nádrži [l] 475 772 999 1507 2007
Priemer nádrže [mm] 600 750 850 1100 1100
Výška nádrže[mm] 1965 2022 2035 1906 2436
Maximálny tlak nádoby [MPa] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Maximálna teplota vykurovacej vody [°C] 90 90 90 90 90
Hmotnosť [kg] 76 101 114 192 235
Hrúbka izolácie (NEODUL LB PP) [mm] 80 80 80 100 120
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TJ 6/4" [počet x kW] 1 x 9 1 x 9 1 x 9 1 x 9 1 x 9
Trieda energetickej účinnosti C C C C C
Statická strata [W] 83 122 135 165 185

   NAD 500 - 1000 v2

 

Dokumentácia k stiahnutiu


NAD 500, 750, 1000 v3

Charakteristika

Akumulačné nádrže NAD sú vyrábané v dvoch vyhotoveniach – s prírubou s roztečou skrutiek 210 mm pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK alebo bez príruby len s nátrubkami. V štandardnom vyhotovení je príruba zaslepená.
Akumulačná nádrž je vhodná ako vyrovnávací zásobník k vykurovacím systémom s kotlami na tuhé palivá.
Akumulačné nádrže sú dodávané bez izolácie. Izoláciu dodávame iba na objednanie.

Technické parametre

TypNAD 300 v3NAD 500 v3NAD 750 v3NAD 1000 v3
Objem vykurovacej vody v nádrži [l] 320 475 772 999
Priemer nádrže [mm] 550 600 750 850
Výška nádrže [mm] 1610 1965 2022 2035
Maximálny tlak nádoby [MPa] 0,3 0,3 0,3 0,3
Maximálna teplota vykurovacej vody [°C] 90 90 90 90
Hmotnosť [kg] 60 87 110 126
Hrúbka izolácie (NEODUL LB PP) [mm] 80 80 80 80
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TJ 6/4" [počet x kW] 1 x 3,75 + 3 x 9 2 x  3,75 + 4 x 9 2 x 4,5 + 4 x 9 2 x 6 + 4 x 9
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW]  - 1 x 12 1 x 12 1 x 12
Trieda energetickej účinnosti C C C C
Statická strata [W] 80 83 122 136

  

  NAD 300 v3         NAD 500 - 1000 v3

 

Dokumentácia k stiahnutie


NAD 500, 750, 1000 v4

Charakteristika

Akumulačné nádrže NAD sa vyrábajú s prírubou s roztečou skrutiek 210 mm pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK. Je možné vyrobiť aj s viacerými prírubami. Nádoba obsahuje výmeník o ploche 1,5 m2 pre pripojenie ďalšieho vykurovacieho systému (např. SOLAR). Rúrkový výmenník nemožno použiť pre prietokový ohrev teplej úžitkovej vody. Na zákazku je možné rozmiestnenie nátrubkov ako aj ich množstvo zmeniť. V štandardnom vyhotovení je príruba zaslepená.
Akumulačná nádrž je vhodná ako vyrovnávací zásobník k vykurovacím systémom s kotlami na tuhé palivá.
Akumulačné nádrže sú dodávané bez izolácie. Izoláciu dodávame iba na objednanie.

Technické parametre

TypNAD 500 v4NAD 750 v4NAD 1000 v4
Objem vykurovacej vody v nádrži [l] 475 772 999
Priemer nádrže [mm] 600 750 850
Výška nádrže [mm] 1965 2022 2035
Maximálny tlak nádoby [MPa] 0,3 0,3 0,3
Maximálny tlak výmeníka [MPa] 1 1 1
Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe [°C] 90 90 90
Maximálna teplota vykurovacej vody vo výmeníku [°C] 110 110 110
Teplozmenná plocha výmenníka [m2] 1,5 1,5 1,5
Objem výmenníka [l] 10,5 10,5 10,5
Hmotnosť [kg] 110 135 149
Hrúbka izolácie (NEODUL LB PP) [mm] 80 80 80
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TJ 6/4" [počet x kW] 1 x 9 1 x 9 1 x 9
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW] 1 x 6 1 x 12 1 x 12
Trieda energetickej účinnosti C C C
Statická strata [W] 80 119 133

   NAD 500 - 1000 v4

 

Dokumentácia k stiahnutie


NAD 500, 750, 1000 v5

Charakteristika

Akumulačné nádrže NAD sa vyrábajú s prírubou o rozteči skrutiek 210 mm pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK. Je možné vyrobiť aj s viacerými prírubami. V štandardnom vyhotovení je príruba zaslepená.
Nádoba obsahuje dva výmeníky každý o ploche 1,5 m2 pre pripojenie ďalšieho vykurovacieho systému (např. SOLAR). Rúrkové výmenníky nemožno použiť pre prietokový ohrev teplej úžitkovej vody. Vhodné ako zásobníky k vykurovacím systémom s kotlami na tuhé palivá a solárnym systémom.
Na zákazku je možné rozmiestnenie nátrubkov ako aj ich množstvo zmeniť. Do hrdla možno inštalovať vykurovaciu jednotku TJ 6/4 ".
Akumulačné nádrže sú dodávané bez izolácie. Izoláciu dodávame iba na objednanie.

Technické parametre

TypNAD 500 v5NAD 750 v5NAD 1000 v5
Objem vykurovacej vody v nádrži [l] 475 772 999
Priemer nádrže [mm] 600 750 850
Výška nádrže [mm] 1965 2022 2035
Maximálny tlak nádoby [MPa] 0,3 0,3 0,3
Maximálny tlak výmeníka [MPa] 1 1 1
Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe [°C] 90 90 90
Maximálna teplota vykurovacej vody vo výmeníku [°C] 110 110 110
Teplozmenná plocha výmenníka (hore / dole) [m2] 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5
Objem výmenníka (hore / dole) [l] 10,5 / 10,5 10,5 / 10,5 10,5 / 10,5
Hmotnosť [kg] 138 156 173
Hrúbka izolácie (NEODUL LB PP) [mm] 80 80 80
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TJ 6/4" [počet x kW] 1 x 9 1 x 9 1 x 9
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW] 1 x 12 1 x 12 1 x 12
Trieda energetickej účinnosti C C C
Statická strata [W] 83 122 126

 NAD 500 - 1000 v5

Dokumentácia k stiahnutiu

 

Fotogaléria

NAD 250
NAD v8