• Nibe.sk

OKHE SMART

OKHE SMARTInteligentný ohrievač vody s elektronickým termostatom a s možnosťou pripojenia na HDO. Obsahuje samoučiaci algoritmus a ohrieva vodu v dobe potreby. Možno prepnúť do niekoľko módov (MANUAL, MANUAL HDO, OPTIMUM? PROG, SMART, ANTI FREEZE). Ohrievač možno ovládať pomocou operačného systému Android/iOS.

Viac

OKHE SMART 2015

OKHE SMARTCharakteristika ohrievača vody (bojlera) OKHE SMART

OKHE SMART

ÚSPORA NAJMENEJ O ĎALŠÍCH 10%

Inteligentný ohrievač vody s možnosťou pripojenia na HDO (nízká cenová tarifa elektriny). Funkcia SMART HDO prispôsobí prevádzku ohrievača presne podľa vašich potreb a tým dosiahnete ešte väčšíe úspory.

Prvý dražický ohrievač ovládaný cez mobilné zariadenie s operačným systémom

  • Android 4.3. a vyšší
  • iOS 7,0 a vyšší


Ohrievač je určený na tzv. akumulačný ohrev vody elektrickou energiou. Vodu ohrieva elektrické teleso v smaltovanom, tepelne izolovanom zásobníku. Teleso je v čase ohrevu ovládané riadiacou jednotkou. Pomocou kruhového ovladača otočením doľava alebo doprava je možno prepínať medzi niektorým zo štyroch režimov.
Vnútorná riadiaca jednotka je vybavená inteligentným termostatom SMART a prijímačom HDO (Hromadného Dialkového Ovládania). Rozlišuje vysokú a nízku tarifu, podľa nastavenia kódu. Informácie o vysokej a nízkej tarife možno využiť v režimoch MANUÁL a SMART. Užívateľ môže voliť jeden zo štyroch prevádzkových režimov, uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Režim prevádzky Stručný popis
1 SMART Inteligentný termostat s reakciou na spotrebu teplej vody
SMART HDO Režim SMART s pamäťou signálu HDO
2 MANUÁL Bežný termostat
MANUÁL HDO Bežný termostat blokovaný signálom HDO
3 PROG Bežný termostat s týždenným programom
4 ANTI-FREEZE Odstavenie bojlera so sledovaním minimálnej teploty 5°C

V režimoch SMART, SMART HDO, MANUÁL a MANUÁL HDO je možné ovládanie signálom HDO dekódovaným interným prijímačom.
Ak je cez servisné rozhranie (aplikácia pre Android aleb iOS) aktivovaný prijímač HDO, potom sú režimy SMART a MANUÁL nahradené SMART HDO a MANUÁL HDO.

Prehľad ohrievačov

Závěsné, zvislé bojlery OKHE SMART
Bojler OKHE 80-SMART, Bojler OKHE 100-SMART, Bojler OKHE 125-SMART, Bojler OKHE 160-SMART

Technické parametre ohrievačov

Typy ohrievačovMenovitý
objem (l)
Doba
ohrevu
náplne (hod)
Spotreba
elektriny
na ohrev
objemu
z 15oC na 65oC
v kWh
Tepelné
straty
kWh/24h
OKHE 80-SMART 80 2,1 4,8 0,72
OKHE 100-SMART 100 2,6 6 0,83
OKHE 125-SMART 125 3,3 8 1,0
OKHE 160-SMART 152 4 9,5 1,32


Dokumentácia na stiahnutie

Mobilná aplikácia

QR kód pre stiahnutie aplikácie z Google play do mobilných zariadení s operačným systémom Android 4,3 a vyššie

 Google play SMART bojler