• Nibe.sk

OKHE SMART

OKHE SMARTInteligentný ohrievač vody s elektronickým termostatom a s možnosťou pripojenia na HDO. Obsahuje samoučiaci algoritmus a ohrieva vodu v dobe potreby. Možno prepnúť do niekoľko módov (MANUAL, MANUAL HDO, OPTIMUM? PROG, SMART, ANTI FREEZE). Ohrievač možno ovládať pomocou operačného systému Android/iOS.

Viac

S bočnou prírubou

Charakteristika ohrievačov

Vyhotovenie ohrievačov

Novšia rada smaltovaných nepriamovýhrevných ohrievačov k postaveniu na zem v objemoch 100–250 litrov so smaltovanou nádobou a výkonným jedným alebo od typu 200 litrov s dvoma výmeníkmi pre ohrev TUV z externého zdroja alebo kombináciou rôznych zdrojov. Pri prepojení oboch výmeníkov do série možeme získať zdroj TUV o výkone až 57 kW. Ohrievač je vybavený reguláciou teploty TUV (termostat pre ovládanie trojcestného ventilu alebo obehového čerpadla) pre napätie 230 V/50 Hz, do 250 litrov poistným ventilom a vývodom pre cirkuláciu.

V dolnej časti ohrievača je umiestený revizny prírubový otvor pre čistenie vnútra nádoby a prípadné vloženie pomocného elektrického ohrevu rady TPK z príslušenstva. Pre použitie ohrievača pre solárny systém je u ohrievačov nad 250 litrov k dispozícii hrdlo 6/4", umiestnené nad solárnym výmeníkom pre elektrickú výhrevnú jednotku TJ z oddielu príslušenstva.

Najčastejšie využitie

  • Ohrev TUV celoročně výhrevnou vodou z plynového kotla pre zapojenie s prednostným ohrevom TUV. Pre typ OKC x NTRR je možná kombinácia plynového kotla a alternatívneho zdroja energie alebo pri prepojení oboch výmeníkov do série nepriamovýhrevný zásobník pre kotle nad 24 kW.

Rez ohrievačom vody

OKC 100 NTR/BP

Rez ohrievačom vody OKC 100

OKC 200 NTR/BP

Rez ohrievačom vody OKC 200 NTRR/BP

OKC 200 NTRR/BP

Rez ohrievačom vody OKC 200 NTR/BP

Prehľad ohrievačov

Stacionárne 0,6 MPa – s bočnou prírubou
OKC 160 NTR/BP, OKC 200 NTR/BP, OKC 250 NTR/BP, OKC 300 NTR/BP, OKC 200 NTRR/BP, OKC 250 NTRR/BP, OKC 300 NTRR/BP

Technické parametre ohrievačov

TypOKC 160 NTR/BPOKC 200 NTR/BPOKC 250 NTR/BP
Objem [l] 148 208 242
Hmotnosť [kg] 76 92 94
Výška ohrievača [mm] 1 052 1 362 1 542
Priemer ohrievača [mm] 584 584 584
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] 0,6 0,6 0,6
Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] 1 1 1
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C] 110 110 110
Maximálna teplota TUV . [°C] 90 90 90
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2] 1,45 1,45 1,45
Výkon spodného/horného výmeníka (SV/HV) [kW] 32 32 32
Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C (výmeníkom) [min] 16 23 26
Trieda energetickej účinnosti C C C
Staticka strata [W] 75 82 87

TUV – teplá úžitková voda.

TypOKC 200 NTRR/BPOKC 250 NTRR/BP
Objem [l] 200 234
Hmotnosť [kg] 103 107
Výška ohrievača [mm] 1 362 1 542
Priemer ohrievača [mm] 584 584
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] 0,6 0,6
Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] 1 1
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C] 110 110
Maximálna teplota TUV . [°C] 90 90
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2] 1 1
Výhrevná plocha horného výmeníka [m2] 1 1
Výkon spodného/horného výmeníka (SV/HV) [kW] 24/24 24/32
Trvalý výkon TUV .*/SV ./HV . [l/hod] 670/650; 1 080** 670/650; 1 080**
Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C (výmeníkom) [min] 14/14 14/17
Trieda energetickej účinnosti C C
Statická strata [W] 82 87

TUV – teplá úžitková voda.

*) Teplá úžitková voda 45 °C; **) Výmeníky spojené do série

Dokumentácia na stiahnutie

Fotogaléria

OKC 100 NTR/HV, OKC 125 NTR/HV
OKC 160 NTR/HV