• Nibe.sk

OKHE SMART

OKHE SMARTInteligentný ohrievač vody s elektronickým termostatom a s možnosťou pripojenia na HDO. Obsahuje samoučiaci algoritmus a ohrieva vodu v dobe potreby. Možno prepnúť do niekoľko módov (MANUAL, MANUAL HDO, OPTIMUM? PROG, SMART, ANTI FREEZE). Ohrievač možno ovládať pomocou operačného systému Android/iOS.

Viac

Solárne ohrievače vody - bojlery SOL

Charakteristika ohrievačov

Ohrievače OKC 200 - 300 NTRRR/SOL sú nepriamo ohrievacie ohrievače určené na prípravu teplej úžitkovej vody pomocou solárneho systému.

Ohrievače vody OKC 200, 250 a 300 NTRR/SOL sú navrhnuté a vyrábané ako súčasť solárneho systému, ktorý obsahuje ďalšie neoddeliteľné prvky tohto systému, ako sú slnečné kolektory a ich držiaky na strechy (stojany na rovnú strechu), expanzná nádoba, rozvody náplne kolektorov a ďalšie prvky nutné na správnu a bezproblémovú funkčnosť solárneho systému.

OKC NTRR/SOL -Stacionárny ohrievač s dvomi špirálovými výmenníkmi na ohrev TUV vykurovacou vodou z dvoch zdrojov. Dodatočný ohrev sa dá vykonať kotlom v hornom výmenníku aj elektrickým telesom TJ 6/4“

 

Najčastejšie využitie

Ohrev teplej vody celoročne solárnym systémom s elektrickým alebo nepriamovýhrevným dohrevom napr. plynovým kotlom, alebo kotlom na tuhé palivá. Svojim menovitým výkonom zaručujú dostatočné množstvo TUV pre bytové jednotky, prevádzky, reštaurácie a podobné zariadenia.

Rez ohrievačom vody

OKC NTRR SOL

Ohrievače SOL

Prehľad ohrievačov

Stacionárne 1 MPa pre solárne systémy
OKC 200 NTRR/SOL, OKC 250 NTRR/SOL, OKC 300 NTRR/SOL

Technické parametre ohrievačov

TypOKC 200 NTRR/SOLOKC 250 NTRR/SOLOKC 300 NTRR/SOL
Objem [l] 200 242 275
Max. hmotnosť ohrievača bez vody [kg] 104 109 125
Výška ohrievača [mm] 1 377 1 557 1 791
Primer ohřívača [mm] 584 584 600
Max. prevádzkový pretlak v nádobe [MPa] 1 1 1
Max. prevádzkový pretlak vo výmenníku [MPa] 1 1 1
Max.teplota výhrevnej vody [°C] 110 110 110
Max.teplota teplej vody [°C] 90 90 90
Objem spodného výmenníka [l] 5,5 7 8,5
Objem horného výmenníka [l] 5,5 5,5 5,5
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2] 0,8 1 1,2
Výhrevná plocha horného výmenníka [m2] 0,8 0,8 0,8
Výkon spodného/horného výmenníka pri spáde 80/60°C [kW] 19/19 24/19 29/19
Doba ohrevu TUV spodným/horným výmenníkom pri spáde 80/60°C [min] 34/23 33/26 33/25
Štatická strata 82 87 85

 * TUV - Teplá úžitková voda 45 °C

Dokumentácia na stiahnutie

Fotogaléria

OKC 200 NTRR/SOL