• Nibe.sk

Titanová anóda CORREX MP

Každá smaltovaná nádoba na prípravu teplej vody obsahuje obetovanú horčíkovú anódu, ktorá sa rozpúšťa. Jej životnosť je približne dva roky. Po tomto čase je nutná výmena, ktorá sa neobíde bez vypúšťania ohrievača a demontáže príruby. Vítanou alternatívou je bezúdržbová titánová anóda.

Titanová anóda CORREX MP s cudzím zdrojom napájania je použiteľná pre všetky smaltované nádoby s objemom do 300 litrov. Kvôli trvalej ochrane 24 hodín treba anódu zapojiť mimo zdroj napätia pre ohrievač (znížená tarifa HDO) napr. priamo do zásuvky. Anóda má veľmi nízku spotrebu energie. Táto titánová anóda CORREX MP po pripojení na zdroj energie slúži po celý čas životnosti ohrievača.

Technické parametre

 

Minipotenciostat CORREX MP
Funkcia Potenciostat so zástrčkou pre katodickú protikoróznu ochranu smaľtovaných elektrických ohrievačov vody (prerušovací potenciostat s riadenou reguláciou potenciálu ochranného prúdu) s integrovanou signalizáciou funkcie s kontrolkami LED červená/zelená.
Sieťové napájanie

Napätie:

Frekvencia:

Príkon:

230 V + 10%

50/60 Hz

<4 V A

Ukazatelé

Menovitý prúd (sekundárny):

Napájacie napätie (sekundárne):

50 mA

max. 10 V při 50 mA

Zobrazenia Dve LED, priemer 5 mm

zelená: následuje napájanie ochranným prúdom

červená: porucha

žiadna nesvieti: bez sieťového napätia

Prevádzka Teplotný rozsah (Potenciostat):

0.... 40 °C

(prevádzka v uzavretých priestoroch)

Titanová elektróda CORREX
Funkcie Napájanie a referenčná elektróda s povlakom oxidov ušľachtilých kovov; napájanie ochranným prúdom bez opotrebenia; referenčná elektróda na meranie skutočného potenciálu v zásobníku.
Svorník so závitom M8 x 30
Rozmery elektrody v čiasti vyplnenej vodou (Základná verzia MP)

Priemer:

Dĺžka:

Dĺžka povlaku:

2 mm

200 mm

100 mm

 

Dokumentácia na stiahnutie

Anóda dodávaná našou firmou je len podľa bodu 6.1 priloženého návodu (strana 132)!

 

Fotogaléria

Titanová anoda CORREX MP s napájením