Platba za predĺženú záruku Argo

360 EUR

Po načítaní platby nezabudnite doplniť variabilný symbol (posledných osem číslic výrobného čísla tepelného čerpadla) a správu pre príjemcu (17-miestne výrobné číslo tepelného čerpadla).

platba 360 EUR

KONTAKTY
Družstevné závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika
Tel.: +420 326 370 911 
E-mail: info@dzd.cz