Veľmi si vážime vašich dotazov, názorov a pripomienok. Aj vďaka nim dokážeme neustále zvyšovať kvalitu a sortiment našich ohrievačov vody a príslušenstva.

Aká je funkcia poistného ventilu?

Poistný ventil ohrievača má v sebe zabudovaný spätný ventil (spätnú klapku), ktorý bráni pretlačeniu vody späť do vodovodu. Kvapkanie vody počas ohrevu je v poriadku a signalizuje správne fungovanie poistného ventilu. Pri ohreve vody dochádza k zväčšeniu jej objemu až o 3,5 % z nahrievaného objemu. To znamená, že pri objeme 120 litrov by malo vytiecť cca 4,2 litra vody. Množstvo odkvapkanej vody môže byť rôzne, záleží na niekoľkých okolnostiach (ohrievanom objeme, rozdiele teplôt vody pred ohrevom a po ohreve, tlaku vo vodovode).

 Ak voda kvapká aj mimo vlastného ohrevu, problém môže byť nasledovný

  • nečistota alebo usadeniny vo ventile môžu zapríčiniť kvapkanie; odporúčame otočiť ventilom alebo páčkou (taliansky typ) hore na ventile; toto by sa malo robiť preventívne každé tri mesiace.
  • vo vysokom vstupnom tlaku pri hodnote nad 4,8 barov treba na vstupné potrubie umiestniť redukčný ventil (odporúčame redukovať vstupný tlak na hodnotu cca 3 bary)
  • kvapkanie môže byť samozrejme spôsobené aj poruchou poistného ventilu.

Ak voda kvapká iba pri ohreve, navlečte na hrdlo hadičku a nasmerujte ju do odpadu. Odvod vody nesmie byť vedený hore, nesmie byť dlhší než dva metre a musí byť zabezpečený pred zamrznutím a stlačením.

Odporúčané minimálne objemy expanzných nádrží podľa objemu ohrievača

Objem ohrievača (l) 50 80 100 125 160 180 200 250 300 400 500 750 1000
Objem expanznej nádrže (l) 2,5 4 5 6 8 8 8 12 12 18 24 33 50

 

Ako sa používa spätná klapka u kombinovaných ohrievačov vody?

Spätná klapka by mala byť umiestnená na vstupe do výmenníka. Tu treba dať pozor na zavzdušnenie výmenníka. Ak je vo vode veľa vzduchu, alebo nemáte dostatočne silné čerpadlo, odporúčame umiestniť odvzdušňovací ventil medzi výmenník a spätnú klapku. Spätná klapka sa neodporúča pre „samotiaž“, lebo zvyšuje hydraulický odpor v potrubí.

Podnetom na zatvorenie spätnej klapky je už samotné zastavenie prúdenia tekutiny v potrubí v povolenom smere (niekedy sa používa spätný ventil, ktorý funguje v rôznych polohách – má pružinu). Klapka funguje iba v jednej polohe. Súčiastka je to mechanická, predáva sa samostatne, ako napríklad uzatvárací ventil.

Prečo sa môže vyskytnúť zapáchajúca teplá voda?

Tento problém sa týka skôr vody než ohrievačov. Niektoré vody (studničné, neupravené) obsahujú veľké množstvo sulfátu spolu s baktériami, ktoré tento sulfát redukujú. Tieto baktérie, zdraviu neškodné, v stojatých vodách, ktoré boli zbavené kyslíka, produkujú plyn sulfidu vodíka (zápach) využívajúci ióny vodíka z anódovej ochrany. Čím väčšia je činnosť tejto anódy (horšia kvalita vody), tým viac je iónov vodíka a tým viac vzniká plynu sulfidu vodíka. Tieto baktérie nemôžu rásť v prítomnosti atmosférického kyslíka, preto nie sú v zdrojoch studenej vody. Ak sa táto voda zahreje, objavia sa. V niektorých prípadoch pomôže vymeniť anódu za inú, ktorá môže mať iné zloženie. Ak sa ani potom problém nevyrieši, odporúčame anódu vymontovať, aj keď sa tým zníži životnosť ohrievača vody.

Mám zvislý ohrievač vody DKD OK 2A. Akým typom ohrievača (zhodných parametrov) zo súčasného výrobného programu vašej spoločnosti by som ho mal nahradiť?

Tento typ bol nahradený súčasným OKC 125, čo je kombinovaný ohrievač vody 125 litrov. Rozmery závesov sú zhodné (450 mm), bohužiaľ rozteč vývodov je teraz 440 mm, to je o 100 mm viac, a vývody sú vedené dozadu a nie nabok. V našej ponuke už nie je žiadny typ s vývodmi nabok. Funkčne je tento ohrievač zhodný s predošlým typom.

Ako postupovať pri vypúšťaní vody z ohrievača?

1) vypnite všetky elektrické výhrevné telesá, ktoré sú v ohrievači!

2) zatvorte prívod studenej vody do ohrievača (do ohrievačov)

3) otvorte ventil (kohútik) teplej vody niekde v súvisiacom potrubí (pozor pri pákových batériách ‒ treba otvoriť iba teplú vodu), ak chcete vypustiť celé potrubie rozvodu teplej vody, otvorte všetky s ním súvisiace ventily

4) pod vyústenie vypúšťacieho ventilu ohrievača umiestnite dostatočne veľkú nádobu, alebo vodu zaveďte do odpadu!

5) otvorte vypúšťací ventil ohrievača! Mal by byť na „T“ odbočke tesne pred vstupom studenej vody do ohrievača (pri stacionárnych ohrievačoch býva niekedy na samostatnom výstupe v spodnej časti)

6) ak sa vám nepodarilo nájsť vypúšťací ventil ohrievača, vypusťte ohrievač cez skúšobný (odľahčovací) ventil, ktorý je súčasťou poistného ventilu

7) po úplnom vypustení vody z ohrievača všetky ventily (kohútiky) opäť zatvorte!

Upozornenie: Pri vypúšťaní vody z ohrievača na zimu nezabudnite vypustiť aj vodovodný systém. Ak bude potom ohrievač dlhší čas bez vody, je dobré ho pred opätovným použitím vypláchnuť.

Ako vyčistiť vnútro ohrievača vody?

Po vypustení a otvorení zásobníka uvidíte, ako je výmenník zanesený kameňom. Ak bude kameň mäkký, mal by sa dať opláchnuť alebo odstrániť prúdom vody, alebo vytrieť napr. handrou. Ak bude tvrdý, odporúčame ho odstrániť dreveným predmetom (veľmi opatrne, v žiadnom prípade sa nesmie poškodiť smalt). Odporúčame kúpiť nové tesnenie pod prírubu a horčíkovú anódu, ktorej životnosť sa počíta na 2 roky, a hneď všetko vymeniť.

Opotrebenie závisí od používania a vody v oblasti.

Je možné používať elektrickú vykurovaciu jednotku TJ v nerezových bojleroch alebo nádobách?

Jednotky TJ nie sú určené pre nerezové nádoby, sú predovšetkým pre ohrievače vody a akumulačné nádoby, vyrobené v DZD.

KONTAKTY
Družstevné závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika
Tel.: +420 326 370 911 
E-mail: info@dzd.cz